Gridwise
  • Gridwise
  • Gridwise

Expert DB Care: Opieka nad bazą danych

Kontakt     Prawdziwy koszt administracji bazą danych   Oracle Care: Business metrics for database infrastructure

Każde przedsiębiorstwo przechowuje swoje dane w bazie danych. Jest ona krytycznym zasobem IT ponieważ koncentruje ryzyka: utraty danych, wycieku danych oraz przerwy w ciągłości działania. Sposobem na ograniczenie tych ryzyk jest stała opieka bazodanowa Expert DB Care (UWAGA: ofertę opieki dedykowanej dla Oracle Database znajdziesz tutaj: Oracle Care).

Celem opieki eksperckiej jest zapewnienie, aby przedsiębiorstwo Klienta miało zawsze dostęp do informacji. Dlatego system bazodanowy musi być sprawny, wydajny i niezawodny. System utrzymany w stałym poziomie jakości to system przejrzysty, udokumentowany, opisany procedurami, monitorowany oraz regularnie mierzony szeregiem metryk (KPI). 

Opieka Expert DB Care dostępna jest w trzech pakietach:

  1. Base - monitoring i atlerowanie w sytuacjach zagrożenia
  2. Standard - monitoring + konserwacja systemu
  3. ProActive - dla klientów wymagających od nas przejęcia całkowitej odpowiedzialności za system

Dodatkowe warianty:

  • 24/5 i 24/7 – opieka w weekend, święto i w nocy
  • OnDemand – dodatkowa pula godzin
  • InHouse – obecność na miejscu
  • Blending - dla klientów chcących przede wszystkim wyszkolić własny zespół
  • Management -  dla szefa IT, narzędzia do rozmowy z zarządem. Więcej na ten temat.

Jak zacząć? Skontaktuj się z nami, odpowiemy na pytania oraz wyślemy dodatkowe informacje.

Poniższa tabela porównuje pakiety usługi - kliknij aby powiększyć.

comparision table

Uwaga: Ofertę opieki dedykowanej dla Oracle Database
znajdziesz tutaj: Oracle Care